Den finstoflige eksistens

Vi oplever materie. Vi ved f.eks., at stof er tæt energi. I kernefysik vil forskere forsøge at bevise atomernes bølgeenergi. Med høj hastighed skyder de et atom i stykker, så de bitte små dele farer afsted, og man kan på skærmene – hvor de observerer sådan nogle reaktioner – se, at der er en del, og den del bliver så til en bølge og forsvinder, bliver til en del igen, forsvinder igen og bliver til en bølge, for til sidst så at fuldende den bane som en del.

Når du tænker, når du snakker, når du handler, så er alt det, du har tænkt, du har sagt, du har handlet, allerede sket, før du bliver bevidst om det. Ethvert ord, du siger, kommer du selv til at høre som det sagte, for dér, hvor du er, dér, er den åndelige finstoflige eksistens. Du er i den fineste tilstand et energivæsen.

Det er kendsgerninger som livets bog fortæller.

Dit legeme, den form, du går igennem dette liv med, kan blive erkendt som et værktøj til at fuldføre en erfaring, og forgængelighedens løn er erfaringer i evighed. Så hvis – i tilfældet af – din sjæl ikke splitter sig op i hengivelse til det forgængelige, bliver du ‘mere’ gennem hver enkelt erfaring, der fører dig til sjælevækst.

Det fortæller livets bog igennem den synlige natur og alle de sanselige oplevelser.

Karmaloven har tiden som partner, for en handling og en virkning, en årsag og en virkning har brug for en reaktionsvej. Dette foregår som et tidsforløb.

Mennesker forstår ofte ikke karmaloven, for de laver det meget enkelt: Hvis du har et eller andet problem, så er du selv skyld i det, for så har du lavet noget dårligt. Dette er kun begrænset rigtigt. Hvis der er noget i dit liv, der bliver oplevet som belastning, så kan det også være en gave, så kan det være god karma, og du med din begrænsede iagttagelsesformåen erkender ikke denne lidelse som en gave, der fører dig videre.

Philipp Schober