Det der hedder “liv”

Du er her, du er nu, og du burde vide. Du kender de vedvarende værdier, du kender forgængelighed, og du kender værdien af forgængeligheden.

I den proces, hvor alting falder fra hinanden, den proces, der hedder “alder”, deri ligger erfaring. Den største skat, der findes, er viden.

Viden, der er forbundet med egoisme, med kraft, det fører til ødelæggelse, det er en vej ind i helvedet.

Viden, der er forbundet med en lysende, varm, kærlig sjæleåbning, dén viden, det menneskes viden fører til visdom, og visdom fører til åndelig rigdom.

Du er her, du er nu, og du ved.

Blot ud fra de enkelte, materielt synlige, principper kan du se, at Humanum Factum vejen er løsningen og betyder liv.

Du bor ikke på jorden, du bor i det, der hedder “liv”, og det er jorden kun en lille brøkdel af. Når du spørger: Hvor er mit hjem? Så er det i ånden, i det store åndelige, paradisiske hjem.

Så du bor i det, der hedder “liv”, det, der hedder “levende universum” i evighed.

Tøv ikke, følg efter mig. Virkelig, følg efter mig.

Philipp Schober