Philipp Schober Tekster Få inspiration til dit liv! Livsfactologi Læren om Livets Bog Meditationer Lyt til din egen indre stilhed Til samtale og eftertanke Opmærksomhed på vores omverden Vid og hav vished! Viden er vejen fremad! Digte Lyt bagved ordene Uddrag fra bøger Bliv klogere på livets sammenhænge

Livsfactologi

Om indre fred

Om indre fred

Du er her, du er nu, og du kender mange følelser – gode og mindre gode. Du kender aggression og hidsighed, du kender skuffelse, og måske kender du også følelsen “at ville hævne sig”.

At finde fred

At finde fred

At finde fred er ikke så svært. At finde ro og kærlighed er egentlig meget nemt, man behøver bare at blive klar over, hvad livet er, hvad man virkelig har, og hvad der bare er forbigående.

Loven om svingning

Loven om svingning

Når man af en eller anden årsag har indstillet sin sjælelige radiomodtagerfrekvens på et uheldigt indflydelses-niveau, kan man befri sig af det.

Fødselsdag

Fødselsdag

Vi kan ikke se tiden, der går. Vi ved om tiden, men vi kan ikke se den. Vi ved om det, og derfor er en fødselsdag en målestok.