Spørgsmål

Vid!

Der findes så mange, så uendeligt mange spørgsmål. Og ethvert svar er et nyt spørgsmål – og så er sikkerheden der, selv hvis den kun hedder “jeg er” – denne tilstedeværelse. Ud af denne tilstedeværelse kan der opstå fortrolighed, fortrolighed, for på grund af at denne tilstedeværelse findes, kan vi, kan man, skal man stole på, stole på, at der er en mening.

Og når man begriber, at alt og alting til enhver tid igen og igen er en del af denne helhed, eller er denne helhed, så bliver fortrolighed til vished, en vished om, at det eget personlige liv er en opgave, en vidunderlig smuk opgave – at medvirke i det guddommelige gode.

Philipp Schober