Humanum Factums Mentalhygiejne

1

© Philipp Schober

ISBN 87-90338-11-1

HVEM ER ET
HUMANUM FACTUM MENNESKE?

Uanset i hvilken tro, hvilket religionsforhold, et menneske har sin tryghed, er det automatisk et Humanum Factum tænkende menneske, når det med hengivelse og kærlighed forsøger at realisere, at udleve sit liv inden for humanisme, kærlighed og en absolut voldsfri tilværelse. Livsniveauet Humanum Factum forbinder alle mennesker, der udlever dette niveaus livsbehov, kærlighedsbehov, materielt og åndeligt.

Uden tvivl er det meget vigtigt at have god kontakt til ligesindede venner. Derigennem opstår styrke, tryghed og kraft.

2

VOLDSFRIHED

Et Humanum Factum menneske har glemt alt om at bruge fysisk eller psykisk vold, trusler, afpresning m.m. Humanum Factum mennesker bruger hellere deres kreative evner, deres intelligens osv.

Humanum Factum mennesker ved, at kun det, man opnår gennem oplysning, fremlægning af fakta, hændelser, er ægte, rigtigt og bestandigt.

De gange, hvor man ikke kan undgå at tilføje smerte, skal man søge efter det mindst mulige smerteforårsagende handlingsforløb.

.

LOVLYDIGHED

At overholde landets love er en meget vigtig borgerpligt. Ethvert Humanum Factum menneske overholder landets love.

Når et Humanum Factum menneske rejser i et fremmed land, så sikrer det sig, at dets ønsker og handlinger ikke strider imod lovene i det land, det befinder sig i.

Lovlydige mennesker skaber tryghed omkring sig og giver en modvægt mod det onde.

4

AT FORSVARE SIG

Humanum Factum mennesker ved, at det bedste forsvar er at holde sig væk fra steder eller begivenheder, hvor onde, uønskede situationer er til at forvente.

I tilfælde af, at et Humanum Factum tænkende menneske er nødt til at finde afslutning på en situation, er alle voldsfrie muligheder til at foretrække.

Når selvforsvarsrefleksen indtræffer i den yderste konsekvens, kan det ikke fordømmes. Politi, sagfører kan være uundværlige hjælpere til at klarlægge ret.

Et Humanum Factum menneske vil aldrig udøve selvjustits. Intelligent adfærd er den bedste forsvarsmetode.

ERHVERVSVALG

Ethvert Humanum Factum menneske finder en nogenlunde realistisk vurdering af sin formåen med hensyn til at udføre et meningsfuldt erhverv. Et tilfredsstillende erhverv er en vigtig forudsætning for et harmonisk liv.

Alle erhvervsformer er samfundsvigtige.

Det er absolut vigtigt, at de, som har formåen til en høj uddannelse, også påtager sig denne opgave. Der er brug for læger, journalister, sagførere, dommere, computerfagfolk, politi, offentligt ansatte, håndværkere, sælgere osv. til gavn og fremgang for alle.

6

POLITIK

Et Humanum Factum menneske er demokratisk og deltager i valgene med sin stemme.

De personer eller partier, det stemmer på, skal efter dets egen mening være til gavn og fremgang for landet, virksomheder og borgerne.

ARBEJDSPLADS

Uden hensyn til, om man er rengøringsassistent, svend, mester eller direktør i et firma, vil et Humanum Factum menneske bestræbe sig på at være en pålidelig medarbejder, der medvirker efter bedste formåen til firmaets gavn og fremgang.

Personlige holdninger, især religion og politik, skal under ingen omstændigheder drøftes, diskuteres med arbejdskollegaer.

Kæresterier, sex mellem arbejdskollegaer har meget ofte ødelagt en god og dejlig arbejdsplads.

Et Humanum Factum menneske vil aldrig være med i et arbejde, erhverv, hvor man handler med våben, ulovlige stoffer eller prostitution og lykkespil.

8

FAMILIE

At leve i faste partnerforhold er den ønskelige form Humanum Factum for menneskers samliv. Æresforhold er en garanti for et ærligt og kærligt samliv.

Hvis flere mennesker lever i et Humanum bofællesskab er ærlighed og trofasthed et uundværligt aspekt til opretholdelse af tryghed, fred og harmoni i huset.

Ethvert menneske er i sin natur, sin levemåde forpligtet som mand eller kvinde. Enhver Humanum Factum person virker i den grad og på den plads, den har formåen til. Kropslig forskel tillader ikke diskriminering. At udleve sit behov, sine evner er retfærdighed. Den fra naturen foreskrevne genetiske forskel er en stor gave.

Partnerforhold indgås i kærlighed og fælles ønsker, opgaveinddelinger ligeledes. Individualitet er en læreproces. Rigtig mand, rigtig kvinde, rigtig lykke.

10

SEX

Om der ud af kærlighed opstår sex, eller om der nogle gange ud af lyst også opstår kærlighed, kan ikke bedømmes generelt.

En ting er for Humanum Factum tænkende mennesker meget vigtigt, - at  man står i et kærlighedsæresforhold til dem, man udlever sex med.

Humanum Factum mennesker lader deres sex være sådan, at den i et fælles ønske og en fælles tanke giver glæde.

Humanum Factum mennesker må kunne stole på sin partners kærlighed og trofasthed. Psykisk og fysisk er sygdomsfaren meget stor, når man letsindigt eller ofte skifter samlejepartner.

Det er bedre at onanere med en hyggelig følelse i stedet for at være indeklemt, genert og frustreret. Når den personlige karma ikke medfører, at man kan finde den rigtige partner, er det bedre at udfylde den seksuelle kærlighed i hjertet og fantasien i stedet for at jage efter et fantom.

Tålmodighed åbner, utålmodighed lukker i.

12

BØRNEOPDRAGELSE

Den bedste opdragelse for børn er de gode og rigtige adfærdsmønstre, som forældrene og dem, man bor sammen med, viser.

Humanum Factum mennesker skal være og er positive forbilleder for deres børn. Børn er ofte psykiske kopimaskiner. Når Humanum Factum mennesker har problemer med et barn, løses situationen uden at råbe, skrige, uden tæsk eller lignende aktiviteter. En forklaring på hvorfor det og ikke anderledes og eventuelt at sone gennem fratagelse af ønskede goder er bedre end trusler og kropslig straf

Kun standhaftige og korrekte forældre kan forvente at barnet får succes i livet.

Ved uløselige problemer bør man tale med en person, der er et Humanum Factum tænkende menneske og har voksne børn, som er i orden.

Sørg for at børnene ligger i en social balance i forhold til andre elever i skolen, over for klassekammeraterne.

14

MEDICIN

Alle muligheder, der kan medføre helbredelse, anvendes.

Humanum Factum mennesker kender den moderne medicins mange muligheder for at forlænge liv og dermed for at kunne løse karma. Naturmedicin og især karmahealing slutter den kreds, som muliggør et langt og relativt sundt liv på jorden. Fornuftigt madtilskud og naturmedicinanvendelse glemmes ikke.

Organtransplantation: Ja!
Reagensglasbørn: Nej!
Organkloning: Ja!
Menneskekloning: Nej!
Helhedsmedicinanvendelse: Ja!
Fanatisk naturhelbredelsesanvendelse: Nej!

SPORT

Bevægelse, at bruge kroppens muskler, er en vigtig helbredsfaktor.

Når Humanum Factum tænkende mennesker har et arbejde uden kropslig aktivitet, udfører de en eller anden bevægelsesaktivitet.

Humanum Factum mennesker fortaber sig aldrig i en eller anden sportsfanatisme. Et Humanum Factum menneske vil aldrig gøre sit humør afhængigt af, at en eller anden sportsklub vinder eller taber. En sådan adfærd viser tydeligt, hvor nogle mennesker har deres plads i civilisationshypnosen.

16

KOST

Humanum Factum mennesker ved, at det levende kun kan leve gennem det levende. Med hensyn til næringens beskaffenhed undgår Humanum Factum mennesker dyrisk mad fra aggressionsstærke dyregrupper.

Humanum Factum tænkende mennesker køber så vidt muligt hormon- og antibiotikaubelastede madvarer osv. Madvarer er en stor del af den kropslige tilpasnings-vaccine-mekanik.

Humanum Factum mennesker tænker på, at måltiderne skal være hvile- og hyggetidspunkter. En afbalanceret kost er en selvfølgelighed. Humanum Factum mennesker ved, at det er bedre at have friere madvaner end at være angstfuld, fanatisk vegetar.

Humanum Factum mennesker tilpasser maden det naturlige sundhedsbehov.

18

FRITID

Det populære ord er opfundet af fritidens industri.

Når de ting, Humanum Factum tænkende mennesker beskæftiger sig med, gør dem glade, giver dem værdi, er det hyggeligt. At hvile, nyde, læse en god bog, se TV, snakke med vennerne, være med til fælles foretagender, har ikke noget med fritiden eller at drive tiden af at gøre.

Al den levetid, Humanum Factum mennesker har, erkendes, inddeles, vejledes sådan, at det er en glad og fri tid.

FREMTONING

Det ydre billede, et Humanum Factum menneske viser, er en fortælling om sig selv. Et Humanum Factum menneskes bevidsthedsindhold medfører uden tvivl, at det har harmonisk tøjvalg, tøjhygiejne, kropshygiejne osv.

Et Humanum Factum menneske integrerer en invaliditet eller en protese på en sådan måde, at den giver den mest opnåelige harmoni og balance. Et Humanum Factum tænkende menneske lever i harmoni med sit karmisk givne legeme og sørger for det, for dets sundhed, efter formåen.

Uæstetisk eller provokatorisk kropspynt f.eks. ring gennem mundlæber, tunge, øjenbryn og lignende er usædvanligt.

20

VENNER, FAMILIE

Det sker, at familiemedlemmer er så bundet i deres religiøse forestillinger, at de bliver sure og vrede, når en eller flere fra familien tilslutter sig en Humanum Factum livsholdning.

Et Humanum Factum menneske vil aldrig fornægte sin familie eller afbryde kontakten til den.

Der, hvor der er fare for hetz og terror, er det vigtigt, at et Humanum Factum menneske aldrig udleverer sig selv eller sine venner. Den nødvendige distance behøver dog ikke at være længere, end situationen kræver det. Ofte er familiemedlemmer, venner hidset op med løgnehistorier eller fejlinformation. Forståelse og tilgivelse gør det muligt, at venskab bevares.

Der, hvor de tidligere såkaldt gamle venner svigter en, er det et tegn på, at man er gået videre til et højere niveau med andre interesser og samtaleemner.

22

ØKONOMI

Ethvert Humanum Factum menneske er interesseret i et godt lønnet job eller en virksomhed, hvor man tjener fornuftige penge.

Det er ikke dårligt at tjene penge. Det, der kan være dårligt, er at bruge dem eller at give dem til noget, der er ødelæggende eller nedbrydende. Et Humanum Factum menneske bruger sine penge til at fremme Humanum Factum værdier.

ADFÆRDSMØNSTER

Gennem den personlige adfærd viser mennesker deres omgivelse, hvad de psykisk indeholder. Måden at tale på, tøj, farver, interesser, viser i hvilken følelsesverden, den enkelte lever.

Når et Humanum Factum menneske begynder at udleve Humanum Factums livsværdier, viser det sig meget hurtigt i den personlige væremåde. At leve i overensstemmelse med kærlighedsloven er et liv i fred, ro og harmoni.

Et Humanum Factum menneske kan og vil ikke være med til negativ sladder om nogen. At mobbe en person er ikke i overensstemmelse med kærlighedsloven.

24

Et Humanum Factum menneske ved, at en begrænset men venlig kontakt er bedre end at provokere. Hvis et Humanum Factum menneske er nødt til at undgå kontakt med nogen, vil det altid bevare venligheden uden at sige onde ting om den pågældende.

KUNST

Kunstværker påvirker mennesker meget. Teater, musik, litteratur, stimulerer forestillinger og ønsker. Billeder og skulpturer osv. har en stor baggrundsindflydelse på folk.

Humanum Factum mennesker er varsomme med, hvilke kunstværker de omgiver sig med.

Et Humanum Factum tænkende menneske holder sig langt væk fra kunst og kunstnere, som arbejder med blod, fækalier, dyredele osv. Den slags kunst ønsker et Humanum Factum menneske ikke at blive berørt af. Selvom mange mennesker er begejstret, betyder det ikke, at fækaliefavoriserede eller kaotisk abstrakte kunstværker er gode.

26

Kaotiske kunstværker stimulerer bestemt ikke mennesker til mere succes eller større kærlighedsadfærd i livet.

RELIGION

Et Humanum Factum tænkende menneske kender den store og vigtige betydning af jordens store religioner. Et Humanum Factum menneske ønsker ikke at løsrive et religiøst menneske fra sin tro og tryghed. Et humant tænkende menneske respekterer og agter ethvert humant og kærlighedsfremmende trossamfund. De gamle, store religioner er fulde af visdom, og mange mennesker har stor værdi af det.

Et Humanum Factum tænkende menneske oplyser og fortæller kun om livets bog til folk, som er uden faste religiøse bindinger. Når mennesker ønsker oplysning om deres sande natur, når meningen med livet er uklar, kan et Humanum Factum tænkende menneske ikke andet end at give livsfactologioplysning.

28

Når nogen spørger, skal man give åndelig oplysning.

At præster, teologer advarer mod sekter, er et vigtigt arbejde. Alt for mange mærkværdige trosholdninger er i stand til at begejstre folk.

OKKULTISME

Symboler, tegninger, ritualer indeholder følelsesenergier, informationsenergier.

Humanum Factum mennesker afviser ethvert kontaktforsøg med afdøde mennesker eller væsner fra det åndelige naturrige.

Mennesker, som "rykker glas" eller beskæftiger sig med lignende, udsætter sig for sindsforvirring.

Et Humanum Factum menneske har ikke brug for spådom eller trolddom. Et Humanum Factum menneske er klar over, at dets fremtid ligger i at leve i harmoni med kærlighedsloven og derigennem fortjene en bedre og karmisk rigtig fremtid.

30

Den karmiske hjælp, et Humanum Factum menneske har brug for, opstår naturligt og almindeligt igennem dagligdagens begivenheder. Alt, hvad man har brug for til at opleve sin karma, er integreret i den naturlige og almindelige dagligdag.

Utålmodighed, nysgerrighed, ønsker om evner, kan ikke forføre et rigtigt Humanum Factum tænkende menneske.

SATANISME

Humanum Factum mennesker afviser satanisme totalt. Et Humanum Factum kærlighedsmenneske er fuldstændig afvisende over for egogejle, magtsyge adfærdsmønstre. Et Humanum Factum tænkende menneske ville aldrig komme i berøring eller sympatisere med en tro, hvor det onde anses for gavnligt.

Et Humanum Factum menneske giver sin kærlighed til det opbyggende, fredfyldte og kærlige i livet.

Et Humanum Factum menneske vil aldrig støtte eller deltage i offerritualer. Det kunne aldrig holde ud at være med til ritualer, hvor sex, blod, ekskrementer, dyr eller lignende bliver brugt eller er indblandet. Et menneske, der hører til Humanum Factums følelsesverden, afviser alt, som ikke tilhører den

32

af Gud ønskede og i naturen viste, naturlige, kærlige tilværelse.

Et Humanum Factum tænkende menneske lever i hengivelse til den lyse, livgivende energi, lever i hengivelse til kærlighedens Mestre. Et Humanum Factum menneskes følelsesverden er tilknyttet den opbyggende, åndelige kraft. Det ville aldrig lade sig stimulere til ønsker eller handlinger, som kunne skade nogen. Selv den mest uretfærdige og løgnagtige beskyldning vil et Humanum Factum menneske opleve uden had og hævnønsker. Det, der kan gøres, vil også blive gjort, men altid på en kærlig og retfærdig måde.

Et Humanum Factum menneske har og ønsker aldrig, virkelig aldrig, kontakt eller hjælp fra onde, ødelæggelsesvillige mennesker.

HØJTIDELIGHEDER

Humanum Factum mennesker fremhæver særlige begivenheder med at holde en festlighed, f.eks. æresdag for Buddha, æresdag for Muhamed, æresdag for Jesus Kristus. Det er vigtigt, at man værdsætter Mestrene og den visdom, de har bragt til jorden.

Desuden er flere, virkelig helligdage til at fejre: især navnedag, især fødselsdag, alle-sjælesdag, lysfest, integrationsfester m.m. Når man holder en mindedag, når man fester, så viser man sin hengivelse og kærlighed til festens årsag.

Enhver fest holdes i den grad, som betydningen af begivenheden værdsættes. Nytår f.eks. er ligesom en afslutning og et nybegynd med minder og fremtidsglæde.

34

Påskebegivenheden er et minde om, hvor frygtelig hårdt Jesú s Kristus blev forfulgt og tortureret af de dengang fremherskende religionsmagthavere. Det gode ved påskebegivenheden er, at ingen religionsmonopol og grusom forfølgelse kunne destruere viden og viderefortællingen af Jesu Kristi livssandheder.

Når Humanum Factum tænkende mennesker holder en fest, er det en fest, hvor minde, taknemmelighed og kærlighed kommer til udtryk. Humanum Factum tænkende menneskers fester er glade fester.

UNDERHOLDNING

Når Humanum Factum tænkende mennesker laver nogle underholdningsaktiviteter, vil de altid undgå voldelig, larmende og en for omverdenen generende væremåde. Hyggen ligger i at være glad og have det sjovt på en afbalanceret, vågen og bevidst væremåde.

At "lukke grisen ud" er unødvendigt og primitivt. For at kunne lukke en gris ud, skal man være en gris indvendig. Humanum Factum tænkende mennesker er langt fra dette niveau. Man kan have det rigtig sjovt, uden at være drønfuld. Dans og sjov kræver ikke automatisk store mængder alkohol.

Humanum Factum mennesker nyder samvær, glæde og venskab.

36

KRIMINALITET

Mange udspekulerede forbrydere kunne have stor succes, hvis de brugte deres kriminelle energi til lovlige og korrekte forretningsforetagender.

Et Humanum Factum tænkende menneske vil med det samme stoppe en handling, hvis det formoder, at den er ulovlig.

I det tilfælde, at Humanum Factum mennesker møder nogen, som har en kriminel fortid, vil de forsøge at oplyse pågældende om, at det er bedre og mere fornuftigt at bruge menneskets personlige kreativitet til noget gavnligt i et regulært erhvervsliv.

Formoder Humanum Factum mennesker, at en pågældende person fortsætter sin ubetænksomme og selvødelæggende, kriminelle væremåde, er det naturligt at undgå videreførelsen af venskabet.

38

MAGT

Humanum Factum mennesker vil altid stemme for demokratiske forhold. Magtmisbrug kan undgås, når et embede er begrænset til et bestemt stykke tid. Dygtige mennesker kan jo blive genvalgt.

I de store kirkers ledelse er det altid ældre, erfarne ledere, som gennem deres handlinger gennem mange år har bevist, at de er ærlige og kærlige mennesker, der bliver valgt.

Når kirkefolkene efterkommer deres opgave, - at sørge for vejledning af unge mennesker til ordentlige, anstændige voksne; og staten efterkommer sine pligter, - at forvalte de fælles goder, er et harmonisk samliv tænkeligt.

Når mennesker har fundet ud af, at de ikke kan fastholde de materielle goder, opstår det, at nogle ønsker evner for derigennem at have indflydelse og magt. Humanum Factum mennesker har ikke brug for magt. Humanum Factum mennesker ser, hvad der er nødvendigt, hvad der er brug for, hvad der skal og kan laves.

I den sidste konsekvens er det også forståeligt, at den, der bærer ansvaret og dermed også den efterfølgende karma, skal bestemme i afgørende situationer. Det siger sig selv, at en chef, en embedsindehaver, en leder, kun kan udføre sine opgaver, når den også har den nødvendige autoritet. Et firma skal nødvendigvis have et bestemt hierarki af ansvarshavende mennesker. Uden et sådant hierarki ville arbejdsforløbene ikke fungere. Den, der kender en lille smule til årsag- og virkningsloven, ved, at forårsagerne får årsagerne tilbage.

40

Et Humanum Factum menneske ved om karma og vil derfor aldrig forårsage noget dårligt.

Årsag og rækkefølgen af virkning er ikke altid til at overskue med det samme. Nogle ting, der ser ud til at være ufornuftige og dumme, kan senere vise sig som vigtige og værdifulde. Denne viden om karma forhindrer Humanum Factum mennesker i at stille sig op og foregive noget kun pga. selvoptagethed.

Humanum Factum tænkende mennesker vil aldrig ophøje sig til at være healere, mentalrådgivere osv., uden at være opfordret til det af mange vidende og bevidste Humanum Factum venner.

OMGANG MED DYR

Humanum Factum tænkende mennesker betragter dyr som en del af en evolutionær udviklingsproces. Det er utænkeligt for Humanum Factum mennesker at pine dyr.

Når et Humanum Factum menneske har indflydelse i et eller andet forhold, der står i berøring med dyr, vil det sørge for, at dyret har sit artstilpassede leveforhold. Der, hvor dyr er tjenere til den menneskelige føde, er omsorgsfulde handlinger altid til stede. At sørge for dyrets hygiejne og velvære er et naturligt behov for Humanum Factum mennesker. Sodomi og unaturlige forhold med dyr er utænkeligt, fordi Humanum Factum menneskers ansvarsfølelse og kærlighed over for dyr er i overensstemmelse med den guddommelige harmoni i naturen.

42

Hvis et dyr skal aflives, vil et Humanum Factum menneske altid vælge den mest humane metode.

Alle højere udviklede dyr har karakter. Dette er et tegn på, at de føler, fornemmer og husker.

Grusomheder over for dyr er karmisk set ligesom grusomheder over for mennesker.

NYDELSER

I menneskers udviklingsforløb findes der meget forskellige nydelsesbehov. Når et Humanum Factum menneske ser på de forskellige menneskers individuelle nydelsesbehov, vil det kunne erkende de nydelsesmidler, der virker nedbrydende. Stofmisbrug er totalt afvist. Alkohol i ansvarlige mængder. Humanum Factum tænkende mennesker nyder musik, mad, hyggesnak, spil, stilheden osv.

Lykkespil, pengevæddemål er for nogle mennesker en nydelse på grund af stress og spændinger. Humanum Factum mennesker har erkendt den nedbrydende virkning af en sådan nydelse og holder sig væk fra den. Teaterbesøg, en biograffilm og mange sjove, hyggelige foretagener i dagligdagen kan opleves som virkelig nydelse. Det personlige behov udfolder sig harmonisk.

44

Et Humanum Factum tænkende menneske vil aldrig udlevere sig til druk, til prostitutionsmiljøet, stofmisbrug, voldelig adfærd osv. Humanum Factum mennesker nyder livet i alle udfoldelser, der er inden for kærlighedens stærke lov. Livets skønneste øjeblikke opleves netop, når man er i kærlighed og harmoni.

MEDIERNE

Fjernsyn er til stor gavn, når man er klar over, hvad man vil se og til hvilket formål, man vil se det ene og det andet. Et Humanum Factum menneske udvælger formålsbevidst, hvad det ønsker at opleve. Gennem fjernsyn kan mange mennesker opleve og konfronteres med ting, som ellers ville kræve mange rejser og lige så mange inkarnationer, levetid på jorden.

Aviser og blade dækker informationsbehov med stor betydning og meningsdannelse. I et demokratisk land er journalistik en vigtig informationskilde. På grund af meningsfriheden er journalister i stand til at belyse og oplyse borgerne om politiske og andre begivenheder.

46

Humanum Factum mennesker er vidende om, at journalister ikke altid har nemme arbejdsforhold. Oplysninger til journalister er ofte præget af bestemte interesser. Ikke alle hændelser kan undersøges grundigt i en hurtig og salgsafhængig pressevirksomhed.

COMPUTERTEKNOLOGI

Computerteknologi er på mange leveområder et meget vigtigt værktøj. Computerteknologi kan bruges til gavn og fremgang for mennesker. Selvfølgelig kan computerteknologien også misbruges. Når mange mennesker lever samtidigt på jorden, kan computerteknologi af mangfoldige grunde ikke undværes. At finde frem til de teknologiske muligheder er et led i udviklingen.

Humanum Factum mennesker er bevidste om, hvor sårbar en civilisation er, hvor alt er styret og igangsat af elektroniske apparater. Et Humanum Factum menneske kan forestille sig, hvor hurtigt alt bryder sammen, hvis en større katastrofe rammer et land eller hele jorden. Allerede uden strøm f.eks. ville meget lidt fungere i vore dage.

48

Humanum Factum tænkende mennesker burde bibeholde og bevare viden om den teknologi, man havde i det 19. århundrede, så man, hvis det er nødvendigt, kan opbygge en lokal forsyning af livsbehageliggørende, enkle maskiner. Enkle kemi-, elektricitets- og andre lignende grundteknologiske kundskaber burde arkiveres uafhængigt af elektroniske hjælpemidler. Hvor mange mennesker er i stand til at bygge en computer og udføre den moderne teknologis enormt omfangsrige detaljearbejde?

Selv om det efter al sandsynlighed ikke kan komme til en så stor katastrofe, der lammer det hele, glemmer Humanum Factum mennesker ikke, hvor sårbar den teknologiske civilisation er i sin afhængighed af computere og elektronik.

UDDANNELSER

Humanum Factum mennesker bestræber sig på at sørge for, at deres børn får en god skoleundervisning og senere en uddannelse, som svarer til det unge menneskes formåen.

Uddannelse i livsfaktologi starter med den første livsvejledning. Humanum Factum mennesker ved, hvor vigtigt livsfactologistudiet er. Kun børn, der har et godt forhold til kærlighedsloven, kan blive psykisk sunde og stærke mennesker.

Når et ungt menneske er klar over livets sande natur, kan det ikke længere forføres til en kriminel eller voldelig tilværelse.

50

ANSVAR

Et Humanum Factum tænkende menneske overvejer, før det forårsager en større livsomstændighed. Humanum Factum tænkende mennesker er klar over deres ansvar for de, af dem selv, forårsagede handlinger.

Humanum Factum tænkende mennesker ved, at forstanden, forestillingssansen, er givet for at kunne se med forstanden, hvad bestemte handlinger vil medføre i fremtiden. Forstanden er den sans, som gør det muligt at læse i livets begivenheder.

Humanum Factum mennesker har med deres tænke- og kombinationsevne erkendt den evolutionære og hierarkiske udvikling.

Den åndelige verden er fattet og derigennem rækker ansvarsfølelserne ud over den personlige materielle, momentane eksistens.

52

GAVER

Humanum Factum mennesker viser glæde og taknemlighed ved bestemte anledninger gennem små gaver, opmærksomheder. En lille, kær opmærksomhed kan fortælle meget.

En meget stor gave er den gensidige støtte og hjælp i dagligdagens små og større begivenheder.

Den største gave er den hjælp, et menneske får til at erkende livets grundliggende sandheder. Humanum Factum mennesker ved, at intet materielt kan være mere værdifuldt end det, som forårsager sjælens udvikling til en vedvarende, åndelig tilstædeværen.

Et Humanum Factum menneske ved, at dets eksistens på jorden er karmisk selvfortjent. At videreudvikle sig er en gave, som mennesker skal give sig selv lov til at tage imod.

54

BEGEJSTRING

Et Humanum Factum tænkende menneske finder altid positive sider af livets handlingsforløb.

At begejstre sig selv og begejstre andre, vise glæde for at være, for at lære, er et tydeligt tegn på et Humanum Factum menneskes levemåde.

PSYKISK TRÆNING

Hos mange mennesker findes forestillinger om, at de med såkaldt åndelige øvelser kan opnå åndelig fremgang, sjæleudvikling. Ofte finder abstrakte, åndelige øvelser deres afslutning i et sindsyghospital.

Et Humanum Factum menneske ved, at den hurtigste og bedste, åndelige udvikling ligger i at realisere Humanum Factum værdier i dagligdagen. Ingen kan smugle sig uden om karma, den udlignende retfærdighed.

Livsfactologikurser, afspænding, corpus vitalis yoga, karmayoga, karmahealing, kropshealing, en bønnekrans-meditation, samvær med ligesindede, hengivelsesfølelser til det gode,

56

studiekredse, informationsudveksling, højtidelige begivenheder, fester, fælles festligheder, æresforhold, støtter og hjælper ved realisering og udlevelse af Humanum Factums livsværdier.

MODER JORD

Humanum Factum mennesker agter og ærer Guds materielle, stoflige tilsynekomst. Krystalenergier, planteenergier, dyreadfærdsenergier, er fattet som den evolutionære udviklingsmuliggørelse.

Den åndelige, spirituelle energi bag ved de 4 elementer og den derudaf opståede trefoldighed af livet er erkendt som naturlig samhørighed, enhed.

"Moder Jord" og "Fader Himmel" føder deres børn, for at de skal opnå vedvarende, åndeligt liv. Viden skaber forbindelser.

58

Humanum Factum tænkende mennesker er klar over, at kærligheden, det livgivende, er den eneste vedvarende kraft og tilstedeværen.

ØNSKET LEVEMÅDE

Humanum Factum tænkende mennesker stræber efter at realisere humanistiske livsværdier.

Humanum Factum tænkende mennesker bedømmer uden at fordømme.

Humanum Factum mennesker fremmer de positive ting i livet.

Humanum Factum mennesker respekterer deres medmenneskers personlige karmaforløb og hjælper der, hvor hjælp ønskes i det positive.

Ethvert Humanum Factum menneske virker i det åndelige og materielle svarende til sine evner.

Humanum Factum mennesker kender værdien af de store religioners visdom.

60

Humanum Factum mennesker har erkendt loven om årsager af tidligere årsager, - karma, den udlignende retfærdighed.

Konklusion

Når du følger min rådgivning, Humanum Factum levemåde, er du sikker på din og andres videreudvikling til den vedvarende, levende tilstedeværen. En holdning, som er forbundet og i samhørighed med den livgivende kraft, er ikke tro. En levemåde, der indebærer kærlighed, er den eneste rigtige og mest gudsintegrerende levemåde på jorden.

Når millioner af mennesker spilder deres levetid med ubestandige, ofte også direkte ødelæggende handlinger, er det langt fra at kunne kaldes den rigtige levemåde. Selvom den store mængde af mennesker i de forskellige kulturers holdninger, traditioner påstår, at deres livsmening er den rigtige, kan ethvert tænkende menneske erkende evolutionsloven, den relative anskuelse og karma, den udlignende retfærdighed.

62

Det naturlige liv består i at fungere i samfundet, efter bedste formåen at udfylde den plads, man har valgt.

Alle livets goder, alle tekniske nye muligheder, er dele af den evolutionære proces. Det er naturligt at tage brug af dem dér, hvor et positivt, helbredende behov viser sig.

Når millioner af mennesker tumler omkring og kalder deres adfærd for "normal", er det normalt for dem. Et menneske, der har fået viden om livets højere mål, et menneske, der har anet den personlige sjæleværdi af dets eksistens, vil finde frem til den naturlighed, der ligger i et liv i samhørighed med kærlighedens skabende kraft.

Den levemåde, der bliver favoriseret af flertallet af menneskene på jorden, er helt sikkert ikke den rigtige og naturlige. Et rigtigt og naturligt liv ser man kun ved ærlige, kærlige væsener, som lever i harmoni med Humanum Factums væremåde.

Når du er nået frem til at læse disse linjer, betyder det, at din sjæl er befrugtet med viden. Du har muligheden for at udvikle dig ud over de nukendte, materielle forhold.

Der er så mange forskellige beretninger om åndelig tilstedeværen, uden tvivl medfører Humanum Factums levemåde en bevidst, personifiseret videreudvikling og liv i de smukkeste, højeste sjælelivsområder.

64

Ethvert Humanum Factum tænkende menneske skal glemme alle tidligere indprogrammerede, relative anskuelser og følge Humanum Factums psykiske hygiejneråd. Overholder du dine ønskede Humanum Factum ønsker, så har du garanti fra den åndelige side, at du får hjælp, at du er ønsket, elsket og hjemme.

I kærlighed
din ven
Philipp Schober

66
68