Hvad er dit hjem

Jeg spørger: Hvad er dit hjem? Utroligt mange mennesker bor et eller andet sted, men de har intet hjem. De lever blot for øjeblikket.

Ja, hvis du spørger mig, hvad dit hjem er, så vil jeg sige: Dit hjem, dit momentane hjem er pga. sjælehengivelse dit legeme, dit legeme er den første bolig. Derfor er det også vigtigt, at man passer godt på sit legeme, at man gør det, der er vigtigt for helbredet, hygiejne, også den psykiske hygiejne, at man sørger for fred og ikke for ufred.

Så dit hjem er dit legeme, altså pas godt på dit hjem, så det holder længe og kan gå erfaringsvejen, karma-vejen, levevejen.

Altså bekymre dig om dit legemes tilstand. Kymre dig om dit legemes tilstand, men endnu mere om dit åndelige hjem, dit vedvarende hjem, dér, hvor du er med dine dagdrømme, dine følelser, dine tanker, dine ønsker. Ødelæg ikke dit åndelige hjem med lyst til at gøre fortræd, lyst til at slå, lyst til at give gengæld med fulde hammer eller hvad det nu kan være. Tænk på dit åndelige hjem, dit vedvarende hjem.

Hvad er dit tempel, din kirke? Dit legeme? Og er din gudstjeneste det, du fuldbringer gennem dit legeme? Kan du se hele universet som en katedral, som en levende enhed, hvor du hører til?

Giv dit legeme det, der er dit legemes, og giv din sjæl det, der er din sjæls, men vær ikke bange om dit legeme, vær hellere opmærksom på din åndelige væremåde. Det, du gør, det, du er, det, viser din fremtid.

Dit legeme svigter en eller anden gang, det er klart, men dig, du, du behøver ikke at svigte dit evige hjem, du kan have opstandelsen til evigt liv, og du har det, bare du ønsker, bare du elsker, bare du udlever Humanum Factum karakter.

Philipp Schober