Dit indre øje

Der findes mange øjne i denne verden, og der findes fremmede øjne, men intet øje er for dig så fremmed, som dit eget indre øje. Og alligevel ser dette øje alt: Dine retfærdiggørelser for handlinger, og dine handlinger, der ikke behøver nogen retfærdiggørelse, dine skyldsplaceringer, som du beroliger din samvittighed med.

Sålænge dit indre øje er dig så umådeligt fremmed, at du i din adfærd tænker sådan, taler sådan, søger bekræftelse, må du forvente karma, som du ikke er begejstret for.

Forsøg at finde dit eget indadrettede blik, den del af dig, der er dig fremmed og dog ser alt, således at dit indre og ydre ikke længere er adskilt, således at tvivl og falskhed ikke længere adskiller dig fra en handlingsdygtig, universel, naturlig tilstedeværelses helhed.

Philipp Schober