Hvorfor har vi en materiel natur? Hvorfor er der brug for det materielle?