Meningen med dit liv

Meningen med dit liv er vel fred, ro og harmoni, så din sjæls energi kan flyde videre i en større og helt sikker bedre åndelig tilværelse.

Her og nu på Jorden kan et meningsfyldt liv kun være “at hjælpe og støtte mennesker i deres søgen til lyset”.

Philipp Schober