Virkelig trøst

Mange mennesker ønsker at blive trøstet, ønsker at opleve lindring i deres nød. Virkelig trøst oplever kun den, der fast og besluttet i lidelsens øjeblik kan sige: “Næste gang vil jeg gøre det bedre.” For i dette “Næste gang vil jeg gøre det bedre” ligger begyndelsen til det nye, er der fremtid, fremtid er altid.

Philipp Schober