Den vise må give afkald

Den kloge må opgive sin tro på klogskab
– for at finde fred!

Den vise må give afkald på visdommens værdi
– for at finde fred!

Men det, der skal gøres, skal gøres.
Det mest meningsfulde og
intetsigende må bæres, så dét bliver,
som skal blive til!!!
Den personlige fred!
ligger i anskuelsen om værdien!
– i årsag af årsager.

Motiv – hengivelse – arbejde!
AT VÆRE.

Philipp Schober